Om Sarve Bhavantu Sukhinah
Sarve Santu Niraamayaah |
Sarve Bhadraanni Pashyantu
Maa Kashcid-Duhkha-Bhaag-Bhavet |
Om Shaantih Shaantih Shaantih ||

Slovenská asociácia ajurvédy, o.z.

Združovanie odborníkov

Slovenská asociácia ajurvédy, o.z.

Koordinácia školiteľov

Slovenská asociácia ajurvédy, o.z.

Vzdelávanie terapeutov

O nás

Slovenská asociácia ajurvédy (SAA) je občianske združenie zaregistrované na MV SR v roku 2020 so zámerom šírenia ajurvédy na území Slovenska. 

Poslanie SAA

vytvorenie a poskytovanie kvalitného a uceleného systému vzdelávania sa v ajurvéde pre širokú verejnosť

koordinácia a spolupráca ajurvédskych terapeutov a školiteľov v rámci zdravotnej prevencie a liečby ľudí, podľa ajurvédy v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a ustanovení Svetovej zdravotníckej organizácie

Hlavné činnosti SAA

metodická a odborná podpora pri vytváraní ajurvédskych centier v mestách a obciach Slovenska

vydávanie publikácií o ajurvéde v digitálnej a printovej forme

organizácie kurzov, seminárov, prednášok a odborných školení pre terapeutov, špecialistov a pre verejnosť

pravidelné školenia a preškoľovanie ajurvédskych terapeutov za účelom zvyšovania ich profesionality

združovanie podporovateľov a sponzorov

Poslanie SAA

vytvorenie a poskytovanie kvalitného a uceleného systému vzdelávania sa v ajurvéde pre širokú verejnosť

koordinácia a spolupráca ajurvédskych terapeutov a školiteľov v rámci zdravotnej prevencie a liečby ľudí,podľa ajurvédy v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a ustanovení Svetovej zdravotníckej organizácie

Hlavné činnosti SAA

metodická a odborná podpora pri vytváraní ajurvédskych centier v mestách a obciach Slovenska

vydávanie publikácií o ajurvéde v digitálnej a printovej forme

organizácie kurzov, seminárov, prednášok a odborných školení pre terapeutov, špecialistov a pre verejnosť

pravidelné školenia a preškoľovanie ajurvédskych terapeutov za účelom zvyšovania ich profesionality

združovanie podporovateľov a sponzorov

Poslanie SAA

vytvorenie a poskytovanie kvalitného a uceleného systému vzdelávania sa v ajurvéde pre širokú verejnosť

koordinácia a spolupráca ajurvédskych terapeutov a školiteľov v rámci zdravotnej prevencie a liečby ľudí,podľa ajurvédy v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a ustanovení Svetovej zdravotníckej organizácie

Hlavné činnosti SAA

metodická a odborná podpora pri vytváraní ajurvédskych centier v mestách a obciach Slovenska

vydávanie publikácií o ajurvéde v digitálnej a printovej forme

organizácie kurzov, seminárov, prednášok a odborných školení pre terapeutov, špecialistov a pre verejnosť

pravidelné školenia a preškoľovanie ajurvédskych terapeutov za účelom zvyšovania ich profesionality

združovanie podporovateľov a sponzorov

Ciele SAA 

  • združovanie odborníkov v oblasti ajurvédy
  • vzdelávanie špecialistov a verejnosti v oblasti ajurvédy
  • osveta verejnosti v rámci starostlivosti o zdravie podľa ajurvédy
  • rozvoj pohybu a zdravého životného štýlu u mladistvých osôb
  • sprostredkovanie najnovších odborných informácií zo sveta ajurvédy pre jej členov a pre verejnosť
  • organizovanie odborných konferencií a spolupráca s medzinárodnými organizáciami v oblasti ajurvédy
  • zabezpečovanie kontroly odbornosti a kvality poskytovaných služieb jednotlivými členmi SAA v oblasti ajurvédy
  • byť partnerom pre jednania s vládnymi a s nevládnymi inštitúciami
  • legitímne zastupovanie profesne blízkych medzinárodných organizácií v rámci územia SR

Video z poslednej akcie